Formål og værdisæt for Y-Men

Formål.

En Y`s Men`s klub er et kristent fællesskab for voksne som vil:

  • Deltage i støtte- og hjælpearbejde
  • Indgå i et arbejdsfællesskab
  • Være en del af et netværk og kammeratskab.

Hovedformålet er at deltage og igangsætte aktiviteter, som er til gavn for mange forskellige mennesker.

Det kan være både lokale, nationale- og internationale organisationer.

Hvem er vi:

Y`s Men er engagerede og aktive mennesker, som har lyst og ønske om at forbedre og hjælpe menneskers livsvilkår.

Organisationen har eksisteret i næsten 100 år og er tæt tilknyttet YMCA i hele verden.

Hver klub består af cirka 15 - 40 personer og mødes typisk to gange om måneden. De fleste medlemmer har baggrund i folkekirken, KFUM og KFUK, FDF, eller spejderbevægelserne m.v.

Hvad mødes vi om:

Arbejdsopgaver i udvalg - sociale arrangementer - indholsrige klubaftener.

En aften kan for eksempel bestå af orientering fra arbejdsgrupper, et foredrag, et virksomhedsbesøg m.v. og en klubaften består altid af fællessang med 2 - 3 sange.

En del af klubbens aktiviteter koncentrterer sig desuden om humanitært hjælpearbejde. Der kan være tale om pengeskabende aktiviteter, men det kan også være at "levere arbejdstimer"  for eksempel deltage i en indsamling eller hjælpe til ved et arrangement.

Værdisæt:

 Y's Men Region Danmark indbyder mennesker til at være med i et fællesskab, der er baseret på en kristen livsopfattelse og som skabes på tværs af det enkelte menneskes sociale og faglige forhold.

Vi mødes, fordi vi tror på, at det enkelte menneskes oplevelse af sit eget liv bliver størst i gode relationer til andre mennesker.

Vi tror på, at vi med udsyn til og tjeneste for det omgivne samfund kan være med til at støtte en verden, der bygger på fællesskab, gensidig respekt og et kristent livssyn.

Vi tror på, at vi kan informere og øge det enkelte menneskes kendskab til samfundsmæssige, religiøse og sociale forhold - såvel nationalt som internationalt - og dermed opbygge en viden, der kan bruges til styrkelse af den enkeltes bevidsthed om ansvar og lederskab.
Vi vil i vort virke arbejde ud fra en sammenhængende livs forståelse, hvor ovenstående elementer er tydelige og fremmer et positivt fremsyn.

Vores motto er.

At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret. 

Vores logo er inspireret af KFUM-trekanten, og som er symbolet på den harmoniske udvikling af ånd, sjæl og legeme.