Sådan fungere klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer. Hvert år vælges  nye medlemmer til Præsidiet, som således via de  fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Vicepræsident elect

Er stedfortræder for vicepræsidenten - og er formand for aktivitetsudvalget. 

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.

Klubben kan kontaktes via mail til horsens.ysmen@gmail.com

Præsidiet

Klubbens regnskab  går fra 1/1 til 31/12. 

Klubbens præsidie og udvalg benytter en anden periode nemlig fra 1/7 til 30/6.

Klubbens pæsidie i klubåret 2023.-24 er følgende fra venstre:

Præsident Kurt Nielsen

Vicepræsidient  Karl Haubjerg

Vicepræsident elect Søren Peter Buhl

Sekretær Henrik Scharling

Skatmester Asger Lartsen

Revisor Søren Peter Buhl

Præsidiet i 2022-23

Klubåret 2022 - 23 var lidt særligt for præsidiet da præsidenten desværre var meget syg og vicepræsidenten elect ikke deltog i arbejdet.

Præsidenten blev heldigvis rask igen mod slutningen af klubåret.  

Fra venstre er det Amdi Møller, Kurt Nielsen, Henrik Scharling og Asger Larsen

Jubilæum for 2 medlemmer i klubben

Jubilæum for 2 medlemmer i klubben.

En 60 års og en 50 års jubilar i klubben blev fejret i forbindelse med afslutning af sommerprogrammet for foråret 2022.

Tidligere herreekviperingshandler Per Ørntoft, som drev daværende Grønfeldt i Horsens, har været medlem af bevægelsen i 60 år. Han startede som medlem i Sct. Clemens Y`s Men`s Club i Aarhus, hvorfra han skiftede til klubben i Horsens. Her han han været præsident adskillige gange.

Det samme har 50 års jubilar Henrik Scharling, som er tidligere ejer af Gravenhus Gardiner. Henrik er p.t. klubbens sekretær og har gennem årene også været præsident flere gange og deltaget i forskellige udvalg. Henrik har også i en årrække været med til at arrangere det årlige salg f julekalendere.