Y`s Men i Horsens

Hvad vil det sige at være Y-Men i Horsens.Vores formål er primært at være støtteklub for det lokale kirkelige arbejde blandt børn og unge, primær KFUM og KFUK, spejdere og andet kirkeligt børne- og ungdomsarbejde

Bevægelsens motto er ”At vedkende sig den pligt der følger med enhver ret” 

Fakta omkring Y's Men Vi er en international humanitær hjælpeorganisation grundet på det kristne livssyn der er grundlagt i USA i 1922 som støtte .til YMCA / KFUM. Den første danske klub chartres i 1947 i Aalborg.Vi har hovedkontor i Schweiz og der er ca. 1650 klubber i 65 lande med ca. 29.000 medlemmer

Klubbens liv. For den enkelte tilbyder klubben et fællesskab og samvær og holder medlemmerne informerede om og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender.

Klubben er endvidere kendt for fællessang, alsidige møder og en god tone. Klubbens medlemmer deltager på skift i ledelsen af klubben og dens udvalg.

Klubbens aktiviteter. Horsens klubben har mange forskellige aktiviteter. Som indtægtsgivende aktivitet uddeler klubbens medlemmer kirkeblade for 2 kirkesogne i Horsens og sælger julekalendere. Klubben har i en årrække haft en indtjening på 80 – 100.00 kr. p.a.

Klubben modtager mange ansøgninger om støtte, og klubbens medlemmer deltager i udvælgelse af støtte, samt udvælgelse af støtte til særlige formål.

Medlemmerne deltager også i forskellige aktiviteter som medhjælpere ved arrangementer eller ved direkte hjælp ved udførelse af opgaver.

Regionalt og Internationalt. Y-Men Region Danmark har en række projekter, som klubbens medlemmer får kendskab til og er med til at udvælge og bevilge støtte til. Klubbens medlemmer kan også være deltagere i eller være valgt til at medvirke ved regionale eller internationale begivenheder, seminarer og aktiviteter.