Y`s Men i Horsens

Hvad vil det sige at være Y-Men i Horsens.

Klubben Horsens Y`Men`s Club blev stftet den 28. maj 1955 og er en del af Region Danmark og Y`s Men Internationalt.

Vores formål er primært at være støtteklub for det lokale kirkelige arbejde blandt børn og unge, primær KFUM og KFUK, spejdere og andet kirkeligt børne- og ungdomsarbejde

Bevægelsens motto er ”At vedkende sig den pligt der følger med enhver ret”  se nedenfor.

Fakta omkring Y's Men

Vi er en international humanitær hjælpeorganisation grundet på det kristne livssyn der er grundlagt i USA i 1922 som støtte organisation til YMCA / KFUM. Den første danske klub chartres i 1947 i Aalborg

Der er 134 klubber i Danmark, med ca. 3400 medlemmer.

Vi har hovedkontor i Schweiz og der er ca. 1650 klubber i 65 lande med ca. 29.000 medlemmer

Klubbens liv.

For den enkelte tilbyder klubben et fællesskab og samvær og holder medlemmerne informerede om og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender.

Klubben er endvidere kendt for fællessang, alsidige møder og en god tone. Klubbens medlemmer deltager på skift i ledelsen af klubben og dens udvalg.

Klubbens aktiviteter.

Horsens klubben har mange forskellige aktiviteter. Som indtægtsgivende aktivitet uddeler klubbens medlemmer kirkeblade for 2 kirkesogne i Horsens og sælger julekalendere. Klubben har i en årrække haft en indtjening på 80 – 100.00 kr. p.a.

Klubben modtager mange ansøgninger om støtte, og klubbens medlemmer deltager i udvælgelse af støtte, samt udvælgelse af støtte til særlige formål.

Medlemmerne deltager også i forskellige aktiviteter som medhjælpere ved arrangementer eller ved direkte hjælp ved udførelse af opgaver.

Regionalt og Internationalt.

Y-Men Region Danmark har en række projekter, som klubbens medlemmer får kendskab til og er med til at udvælge og bevilge støtte til. Klubbens medlemmer kan også være deltagere i eller være valgt til at medvirke ved regionale eller internationale begivenheder, seminarer og aktiviteter. 

Y's Men International er orienteret mod at betjene den verdensomspændende KFUM og de samfund, hvor den er til stede over hele verden.

Medlemskabet af hver lokal klub består af mænd eller kvinder eller begge dele. Ingen nægtes medlemskabsstatus på grund af race, tro, farve eller national oprindelse.

Bevægelsens motto - "At vedkende den pligt, der ledsages enhver ret" 

Dette motto blev vedtaget af Y's Men på grund af de fleste menneskers tendens til at insistere på fuld udøvelse af alle rettigheder, mens de forbliver uvidende om de tilsvarende opgaver, der giver gyldighed til sådanne rettigheder. Ligesom det grønne lys, der giver vej til trafikken på en gade, skal have et tilsvarende rødt lys til at advare trafikken på tværs af gaden om sin pligt til at stoppe, så er enhver ret, vi nyder, baseret på en tilsvarende pligt. Vores motto er en konstant udfordring for os til at tage mindre hensyn til vores rettigheder og mere til opdagelsen og udførelsen af deres tilsvarende opgaver - at overføre vægten fra rettigheder til pligter.